Home

Works on paper - Follow the links below:

      Linocut


Sketches


More sketches


Even more sketches


    Oil pastelsKort fortalt om mine skitser

Dansk:

Mine skitser bliver vist i vilkårlig rækkefølge, eftersom de ikke er dateret og der er mange af dem.

En del af disse skitserbearbejder, hvad der senere bliver til malerier. Sådanne tegninger er ofte mere levende end de færdige malerier, og derfor er det værd at bruge lidt tid på. Her får du den ufiltrerede tranparente følelse serveret på et stykke papir lavet med primitive værktøjer.

Da jeg altid har tegnet meget, har jeg nogle tegninger, der strækker sig tilbage til 1978. I dag kan jeg kun fortryde, at jeg plejede at smide mine tegninger væk. Det er svært at nå denne umiddelbare og naive måde at observere verden på, som man har som barn

I et stykke tid har jeg ofte lavet mine skitser på min computer, som på grund af sin rationalitet er god til praktisk brug, men bagefter er der ikke rigtig nogen skitser at vise. Det er netop det ømme punkt om vores moderne kultur: Vi løber risikoen for, at vi pludselig ikke længere har nogen perceptuelle spor at vise fra kunstprocesserne, kun færdige produkter.
Med dette i tankerne har jeg besluttet at droppe ideen om at flytte den teknologiske udvikling med over i kunsten. Jeg tror ikke på computer tegning som en erstatning for håndlavede tegninger med blyant og pen. Jeg er en gammeldags kunstner, når det kommer til det tekniske 


Briefly about my sketches

English:

My sketches are shown i random order, as they are not dated and there are lots of them. Many of these sketches and drawings work on what later becomes paintings. Such drawings are often more vivid than the finished paintings, and therefore it is worth spending some time. Here you get the unfiltered transparent feeling served on a piece of paper made with primitive tools.

Since I have always drawn a lot, I have some drawings that stretch back to 1978. Today I can only regret that I used to throw my drawings away. It is difficult to reach this immediate and naive way of observing the world as a child

For a while I have often made my sketches on my computer, which because of its rationality is good for practical use, but afterwards there are not really any sketches to show. It is precisely the fragile point about our modern culture: we run the risk that we suddenly no longer have any perceptual traces to show from the art processes, only finished products.
With this in mind, I have decided to drop to follow the idea of ​​technical development in art. I do not believe in computer drawing as a substitute for handmade drawings with pencil and pen. I am an old-fashioned artist when it comes to the technical aspect.


Medusa Aurea GOLDMEDAL 2018-19

GOLDMEDAL IN THE 42ND MEDUSA AUREA TROPHY CONTEST

THE TITLE AS: "BEST INTERNATIONAL PAINTER"

IN THE ACADEMICAL YEAR 2018 - 2019  

NOMINATED FOR THE MEDUSA AUREA TROPHY: "BEST ARTIST"


At The ceremony with the professors from the International Academy of Modern Art in Rome, receiving the certificate and price as painter of the year 2018 - 2019


The Best Modern and  Comtemporary Artists

2015 Edinbourgh, Scotland

 


Lav din egen hjemmeside med eget domæne og email