Sketches and drawings

Dansk:

Mange af mine skitser og tegninger er forarbejder til det, der senere bliver til malerier. Ofte vil man opleve, at sådanne tegninger er mere levende end de færdige malerier, og derfor også værd at bruge lidt tid på. Her får man den ufiltrerede eller upyntede følelse serveret på et stykke papir. 

Da jeg altid har tegnet meget, har jeg et par tegninger med, der strækker sig helt tilbage til 1979. Jeg kan idag kun beklage, at jeg dengang havde for vane at smide mine tegninger væk.

Idag laver jeg ofte mine skitser på min computer, hvilket for sin rationalitet gør, at det udelukkende er til praktisk brug, så der bagefter ikke rigtig er nogle skitser at gemme på.


English:

Many of my sketches and drawings are working on what will later turn into paintings. Often, such drawings are more vivid than the finished paintings, and therefore worth spending some time. Here you get the unfiltered or opaque feeling served on a piece of paper.

Since I have always drawn a lot, I have a few drawings that extend back to 1979. Today I can only regret that I used to throw my drawings away.

Today, I often do my sketches on my computer, which, because of its rationality, makes it all for practical use, so afterwards there are not really any sketches to save.