Home

Statement


Mit liv og min kunst. Disse to komponenter går hånd i hånd med hinanden. Derfor synes det at være nødvendigt at fortælle noget om mig selv for at introducere min kunst. Historien bag min kunst og om hvordan det hele begyndte sætter mine billeder i relief i forhold til den verden, de er skabt udfra, men den individuelle forståelse er stadig jeres egen. Jeg afholder mig bevidst fra at fortolke for meget i mine billeder, da jeg ikke ønsker at der skal brugsanvisning til at forstå mine billeder.


My life and my art. These two components go hand in hand with each other. Therefore, it seems necessary to tell something about myself to introduce my art. The story behind my art and how it all started puts my pictures in relief in relation to the world they are created from, but the individual understanding is still your own. I deliberately refrain from interpreting too much in my pictures, as I do not want user instructions to understand my pictures.