Books and publications

Dansk:

Gennem årerne har jeg deltaget i mange udstillinger såvel herhjemme i Danmark som i udlandet. Siden 2007 har jeg haft størst fokus på at deltage in internationale udstillinger, hvor jeg navnlig har været aktiv i Italien og USA. Hver deltagelse i disse udstillinger har bevirket, at mine billeder er blevet fremhævet i forskellige kunsttidsskrifter og bøger. Det er disse tidsskrifter og bøger, jeg herunder viser frem. Der er enkelte avisartikler med til sidst, men da jeg hovedsageligt har udstillet i udlandet er det meget begrænset.


English:

Throughout the years I have participated in many exhibitions both at home in Denmark and abroad. Since 2007, I have had the greatest focus on attending international exhibitions, in which I have been active in Italy and the United States in particular. Each participation in these exhibits has meant that my photos have been highlighted in different art magazines. These are the art magazines I show below. There are some newspaper articles in the end, but since I have mostly exhibited abroad it is very limited.