Paintings 2009 - 1999

Dansk:

I 1999 blev jeg uddannet som lærer med speciale i billedkunst, religion og voksenpædagogik. I 1999 etablerede jeg først en sommer-billedskole for børn på Trapholt kunstmuseum. Herefter underviste jeg indtil 2003 i billedkunst og personlig udvikling på AOFs daghøjkole i Fredericia.
Selv om jeg begyndte at få alvorlige helbredsproblemer med epilepsi, rejste jeg meget med min peruvianske kone og vores datter til Peru i begyndelsen af ​​dette årti og i 2005 - 2006 slog vi os ned i Peru for at forsøge at leve der.
Det var en tid fyldt med både følelsesmæssig glæde, spændende rejser og åndelige oplevelser. Desværre blev mit helbred forværret under vores ophold, og vi var nød til at rejse hjem til Danmark igen. Derfor blev jeg indlagt på Filadelfia epilepsihospitalet i Dianalund, DK i sommeren 2006
Vores søn blev født i samme sommer, og et år senere i 2007 flyttede vi til Frederiksberg i København for at bo der.

 I 2007 deltog jeg i Palm Art Award i Leipzig, blev medlem af "Who is who in international art" og sluttede mig til det interimistiske kunstnerkollektiv: Das Lumpenhaus Kollektiv" der bestod af tidligere østtyskere, der mødtes til i en gammel nedlagt papirfabrik udenfor Potzdam tæt ved Berlin. Her deltog jeg i symposier i årerne 2007 og 2008, hvorudfra vi realiserede en gruppeudstilling i Potzdam Kunstverein.


English:

In 1999, I was educated as a teacher specializing in visual arts, religion and adult education. In 1999, I first established a summer image school for children at Trapholt Art Museum. After that, I taught pictorial art and personal development at AOF's day school in Fredericia until 2003.
Although I started to get serious health problems with epilepsy, I often traveled with my Peruvian wife and our daughter to Peru at the beginning of this decade and in 2005 - 2006 we settled in Peru to try to live there.
It was a time filled with emotional joy, exciting travels and spiritual experiences. Unfortunately, my health deteriorated during our stay, and we had to travel home to Denmark again. Therefore I was admitted to Filadelfia epilepsy hospital in Dianalund, DK in the summer of 2006
Our son was born in the same summer, and a year later in 2007 we moved to Frederiksberg in Copenhagen to live there.

In 2007, I participated in the Palm Art Award in Leipzig, became a member of "Who is who in international art" and joined the Interim Artist Collections: Das Lumpenhaus Kollektiv "which consisted of former East Germanians who met in an old paper mill outside Potzdam near Berlin. I participated in symposia in the years 2007 and 2008, from which we realized a group exhibition in Potzdam Kunstverein.