Abstract oil paintings

Dansk:

Abstrakt oliemaleri

Inspireret af kunstneren Per Kierkeby begyndte jeg første gang at male abstrakt i 1999. Vi var tæt på et nyt årtusind og jeg, der lige havde afsluttet mine studier på Haderslev Statsseminarium med billedkunst og religion som liniefag, og nu var selvstuderende i teologi på Århus universitet, var vældig optaget af det berømte Teodice-tema  (Gud er død)og eksistensialismen ifølge Søren Kierkegaard kunne ikke andet end lade mig inspirere af et udtryk, der kunne matche mine filosofiske interesser. Det var derfor meget naturligt at starte med at lade mit maleri gå til grunde bag en hvid overflade for dernæst at skabe en ny ikke eksisterende verden ved at bruge fragmenter fra en velkendt verden sammen med uigenkendelige elementer.

I dag maler jeg stadig abstrakt ved siden af mine figurative malerier, og bliver skabt ved at bruge overskudsmaling fra mine figurative malerier. Ofte virker disse malerier ved at befri mig fra tanker, jeg ikke kan håndtere konkret. Det er en befrielse bare at male løs, mens jeg i mine figurative malerier arbejder meget disciplineret. smiley


English:

Abstract oil painting

Inspired by the artist Per Kierkeby, I first started painting abstract in 1999. We were close to a new millennium and I had just completed my studies at Haderslev teacher seminar with pictorial art and religion as my specialized studies, and now I studied theology at Aarhus University , was greatly absorbed by the famous Teodice theme (God is dead) and existentialism according to Søren Kierkegaard. Therefore, I could not help but inspire an expression that could match my philosophical interests. It was very natural to start letting my painting go to the ground behind a white surface to create a new non-existent world by using fragments from a recognizable world along with unrecognizable elements.

Today, I still paint abstract next to my figurative paintings, and is created using surplus paint from my figurative paintings. Often these paintings work by relieving me from thoughts I can not handle concrete. It's an exemption just to paint loose while in my figurative paintings I work very disciplined.


Catalog - See the pictures one by one below

Liliana dreaming about Greenland Oil on canvas 70 x 60 cm. Not available


Now it's said Oil on canvas 70 x 60 cm.