Pastry oil painting

Dansk:

Pastost maleri:

Når jeg maler pastost foretrækker jeg i reglen at male med en lille spartelkniv. Her har jeg blandet mine farver klar på paletten, inden de lægges på lærredet, og jeg stiler efter at gøre maleriet færdigt i så få processer som muligt. Den endelige finjustering foregår med et par gennemsigtige lag maling, når det spartlede lag er tørt. Modsat det abstrakte maleri og sgrafitto maleriet er det pastose maleri altså en meget hurtig fremgangsmåde.Det kan både være en meget ekspressiv måde at male på, men også meget præcis. Det voksagtige islæt gør maleriet meget levende, og derfor maler jeg oftest pastost, når jeg laver portrætter. smiley


English:

Pastry painting:

When I paint a pastry, I prefer to paint with a small spatula knife. Here I have mixed my colors on the palette before they are laid on the canvas, and I aim to finish the painting in as few processes as possible. The final fine tuning takes place with a pair of transparent layers of paint when the paste layer is dry. Contrary to the abstract painting and the sgrafitto painting, pasto painting is a very quick process. It can be both a very expressive way to paint, but also very accurately. The waxy essence makes the painting very alive, and so I usually paint pastes when I make portraits. smiley


Lav din egen hjemmeside med eget domæne og email