Transparant paintings

Dansk:

I denne stil bygger jeg først maleriet op i ren hvid blandet med kridt, og derved opnår en tyk relief-lignende tekstur, der kan skrabes i, når det er tørt. Udenpå dette relief maler jeg rene primære og sekundære farver i gennemsigtige lag på hinanden, som blandes med hinanden i kraft af gennemsigtigheden. Jeg skraber lidt farve af med en skalpel mellem hvert lag for at skabe lys ved at skrabe den hvide bundfarve fri. Herved undgår jeg at tilføje den uigennemsigtige hvide maling direkte i de våde farver. Jeg arbejder således med et "lys/mørke", hvor den lyse grund skinner igennem de gennemsigtige farvelag udenpå, der således blandes additivt.

Skrabning med en skalpel på den kraftige tekstur fremhæver de penselspo, som reliefen er lavet af, og bliver i sig selv 3-dimentionel.
Det endelige resultat er et maleri, som er meget ren i farven og som så tydeligt giver beskueren mulighed for at følge kunstnerens indlevelse opbygningen af formen. smiley


English:

In this style, I build first the painting in pure white, mixed with chalk, thus achieving a thick relief-like texture that can be scratched when dry. On top of this relief, I paint pure primary and secondary colors in transparent layers, intermingled with each other by virtue of transparency. I scratch a bit of color with a scalpel between each layer to create light by scratching the white bottom color free. Hereby I avoid adding the opaque white paint directly into the wet colors. I am thus working with a "light / dark", where the bright ground shines through the transparent color sheet outside, thus mixing additive.
Scratching with a scalpel on the strong texture highlights the brush points from which the relief is made, and in itself becomes 3-dimensional.
The final result is a painting that is very pure in color and which clearly gives the viewer the opportunity to follow the artist's empathy building the shape. smiley


Textural paintings with transparent layers of primary and secondary colors

Lav din egen hjemmeside med eget domæne og email