Paintings 2018 - 09

Dansk:

Dette årti var præget af mange omvæltninger både privat og professionelt. I 2009 besluttede min kone og jeg at leve adskilt, selvom vi fortsat var familie. Vi kom tilbage fra København for at bo i Fredericia - Vejle, hvor vi inspireret af min deltagelse i  World Art Expo i Las Vegas 2008 og 2009, stiftede firmaet "Anima Aps" (All Nations In Modern Art). Ideen var at skabe et netværk af internationale kunstnere og endelig organisere en udstilling med prisuddeling i Fredericia med disse kunstnere fra hele verden. Så det gjorde vi, men kom ud af eventen med underskud i vores forretning, hvilket kun viser, at jeg bestemt ikke er en god forretningsmand, og derfor stoppede jeg Anima Aps og vendte skyndsomt tilbage til mit maleri. Vi fik lavet en masse kaos i forbindelse dermed, og det fik desværre den konsekvens, at mit helbred forværredes. 
Selvom det var en vanskelig tid, dannede jeg i 2015 et lille enmandsfirma: "Henrik Saar / Visual Art" med det formål at koncentrere mig om min egen kunstneriske løbebane ved at deltage i internationale biennaler og udstillinger rundt i hele verden. Dette bragte mig både til USA, Tyskland, Italien, Schweiz, Dubai og Grønland, men igen forværredes mit helbred i slutningen af 2017, og jeg blev midlertidigt bremset lidt i min deltagelse i internationale udstillinger.


English:

This decade was characterized by many upheavals both privately and professionally. In 2009, my wife and I decided to live separately, although we were still family. We came back from Copenhagen to live in Fredericia - Vejle, where we inspired my participation in the World Art Expo in Las Vegas 2008 and 2009, founded the company "Anima Aps" (All Nations In Modern Art). The idea was to create a network of international artists and finally organize an exhibition with award ceremony in Fredericia with these artists from all over the world. So, we did, but came out of the event with a deficit in our business, which only shows that I'm definitely not a good businessman, so I stopped Anima Aps and returned quickly to my painting. We made a lot of chaos in connection with this and unfortunately the consequence of my health deteriorated.
Although it was a difficult time, in 2015, I formed a small one-man company: "Henrik Saar / Visual Art" for the purpose of concentrating on my own artistic career by participating in international biennals and exhibitions around the world. This brought me to the United States, Germany, Italy, Switzerland, Dubai and Greenland, but again my health deteriorated by the end of 2017, and I was temporarily slowed down in my participation in international exhibitions.


Paintings from 2018 - 2009