Statement

Kort beskrivelse om mig og min kunst

Dansk:

Mit liv er fyldt med drama, kaos, ulykker, sygdom, overlevelse, kærlighed, eventyrlystne ture og religiøse mirakler. Se nu på mine kunstværker: Lag på lag som erfaring på erfaring.

Jeg forsøger at udtrykke mine oplevelser med livet i både figurative og abstrakte elementer, hvor nogle af elementerne er velkendte symboler i vores kultur. Inspireret af Windows-systemet komponerer jeg ofte flere cirkler med forskelligt indhold i hver cirkel, nogle af dem er næsten forbundet som en historie, mens andre præsenterer en anden kommentar som vi fx. bruger emoljs.

Hukommelsen er værdifuld og nødvendig, når jeg komponerer, men min virkelige vision er at udtrykke, hvad jeg endnu ikke forstår, men føler er på vej. Mit liv går gennem mine malerier, hvilket betyder, at mine malerier indeholder subtile lag, som jeg ikke selv forstår, mens jeg maler maleriet. Betydningen med mit maleri afslører sig selv, når livet selv når den realitet, som jeg allerede har rørt ved i mit maleri.

Jeg bruger kun de samme tre primære oliefarver og sort / hvid under maleriprocessen. Det er typisk for mig, at jeg først opbygger en tyk tekstur af hvid maling blandet med kridt. Når det er tørt, maler jeg mange gennemsigtige lag i rene farver udenpå. Jeg blander farverne additivt i kraft af farvens gennemsigtighed. Dette giver mit maleri en meget dyb glød. Under processen skraber jeg lidt af den gennemsigtige maling af med en skalpel for at fremhæve detaljerne og sporerne af processen med penselarbejdet i opbygningen af maleriet.


English:

My life is loaded with drama, chaos, accidents, disease, survival, love, adventurous trips and religious miracles. Now Look at my artworks: Layer on layer like experience on experience.

I try to express my experiences with life with both figurative or abstract elements, where some of the elements are wellknown symbols in our culture. Inspired by the windows system I often compose several circles with different content in each circle, some of them almost connected as a story, while others present another commenting view like we fx. use emoljs.

Memories are valuable and necessary, when I compose but my real vision is to express, what I don't yet understand, but feel is on the way. My life goes through my paintings, which means that my paintings contains subtile layers, which not even I myself don't understand while I'm painting the painting. The meaning with my painting reveals itself when life itself reach that reallity, that I've already touched in my painting.

I use only the same three primary oil-colors and black and white during the process of painting. It's typical for me, that I first build up a thick texture of white paint mixed with chalk. When its dry I paint many transparent layer in pure colors on top. I mix the colors additively in transparency. This gives my paintings a very deep glow. During the proces I scrape of a bit of the transparent paint with a scalpel to highlight the details and the marks, that shows the whole process of the brushwork.Statement from the Art Director of the Gallery Mentana in Florence, Italy, Giovanna Laura Aderani:


Uopfordrede udsagn - Unsolicited statements


click on the pdf dokument above

 

Herunder er et eksempel på, hvad du kan finde i pdf filen ovenfor:

 

Below is an example of what you can find in the pdf file above: